سفارش تبلیغ
صبا

از جنسِ بــــاران

+ نمیدانم آن حوالی

 زمین ازچه خجالت کشید و

 آب شد

 و به دریا تبدیل گشت!!

 

+ با چشمانـ.ت چه کردی؟؟

 که هربار که می بارد بر زمین،

 برآن گلی سرخ می روید. ..

 

+ ــ "دنیا رو آب ببره فلانی رو خواب میبره". ..

 ــ هه.. بیخیالِ حرفِ مردم آسمان جان!!

 مرا که یک قطره اشکِ توهم بی خواب می کند. ..

 چه برسد به اقیانوسِ گریه هایـ.ت...

 

+ راستش..

 چندی ست واژه هایـ.م باهم قهر کرده اند.. .

 دیگر باهم و کنارِ هم

 نمی آیند رویِ کاغذ. ..

 تکـــ تکـــ و با فاصلهـــ . . .

 باید فکری به حالشان کرد!

 

امضاء: ر دِ پـ ا یِ بـ ا ر ا ن


یادداشت شده در پنج شنبه 91/7/6ساعت 10:12 عصر به قلمِ ذهنِ باران زده... امضای شمــا ( ) |


یادداشت های روزانه ام