سفارش تبلیغ
صبا

از جنسِ بــــاران

+ همه با مـ.ن

قهر کرده اند...

هم قلـم،

و هم کلمـات. ..

دیگر به سراغـ.م نمی آیند..

دیگر خبری نیست

از کلماتی که

در اسارتِ ذهنـ.م زندانی شان کرده بودم!

گویی در این مدّت

روح رنجورشان

ترکِ جسم کرده :(

و به آزادی ابـدی دست یافته اند!!!

 

 

امضاء: ر دِ پـ ا یِ بـ ا ر ا ن


یادداشت شده در یکشنبه 93/4/29ساعت 2:15 عصر به قلمِ ذهنِ باران زده... امضای شمــا ( ) |










یادداشت های روزانه ام