سفارش تبلیغ
صبا

از جنسِ بــــاران

+ پر شدم از حرف. .

 یه قلم لطفا!

 با جوهرِ اشک می نویسم...

 

+ می دانی چرا این روزها

 اینقدر بـیـخـیـال

 و با سرعت

 از کنارت رد می شوم؟

 آخر قرارِ ملاقات دارم...

 .

 .

 با خـ یـ ا لـ ت . . .

 

+ این آبِ دیدگانِ آسمان

 نه تنها آتشِ عشقم را

 خاموش که نمی کند هیچ؛

 بلکه بیشتر تبِ عشقم را

 شعله ور میکند..

 

+ در زندگی کم می آورم

زمانی که

 روزهای با تو بودن را

 کم می آورم. .

 

+ این روزها

 نمیدانم چرا

 قلم هم نمیتواند(!)

واژه هایِ بدبخت را

از اسارتِ ذهنـ.م نجات دهد:(

 

امضاء: ر دِ پـ ا یِ بـ ا ر ا ن


یادداشت شده در جمعه 91/9/10ساعت 9:10 عصر به قلمِ ذهنِ باران زده... امضای شمــا ( ) |


یادداشت های روزانه ام