سفارش تبلیغ
صبا

از جنسِ بــــاران

 

+ زیادی لوسشان کرده ام...

کلمـات را می گویم. ..

قلم را...

گویی این روزها

فقط دوست دارند

از خودشان سخن بگویم. ..

نه از تـــــــــــــــ.و!!

جز از خود نمی نویسد! :|

 

+ تاکنون دو ابرِ عاشق را دیده ای؟

وقتی که بهم میرسند

چگونه غوغا به پا می کنند...

و بعد از لحظه ای جدایی

بلافاصله چشمانشان گریان است. ..

 

+ تـــــــــ.و رفتی

و عاشقانه هایـ.ت ماندگار شد!!

 

+ هیس!

 بامـ.ن حرف بزن!!

 سکوتـ.ت

 گوشـ.م را کـَـــــر کرده است!

 

+ خوش به حالت سهراب

 چون که تــ.و میدانستی روزی

 به سراغـ.ت خواهد آمد و گفتی

 "به سراغِ من اگر میایی،

 نرم و آهسته بیــا؛

 که مبادا ترک بردارد چینیِ نازکِ تنهاییِ مـ.ن"

 

+ به یاد داری یادداشتی را

 که او به یاد داشت؟! :|

 

امضاء: ر دِ پـ ا یِ بـ ا ر ا ن 


یادداشت شده در یکشنبه 93/4/29ساعت 2:30 عصر به قلمِ ذهنِ باران زده... امضای شمــا ( ) |










یادداشت های روزانه ام